ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Enquiries

All Enquiries

 Domain Renewal

Domain Renewal Enquiries

 Domain Registration

Domain Registration Enquiries

 Web Hosting Disk Space

Disk Space Quota Full

 Email / Webmail

Unable To Receive Emails

 Email / Webmail

Unable To Send Emails

 Email / Webmail

Email Relay Delays

 cPanel

C-Panel - Password Request

 cPanel

cPanel Access

 Domain Transfer

Domain Transfer to Safaricom

 Domain Transfer

Domain Transfer to Other ISP

 Web Hosting Upgrades

Domain Upgrade Enquiries

 Website Builder

RV Site Builder